PÅ GRUND AF CORONA SITUATIONEN ER OPSTART AF SENIORIDRÆT UDSAT TIL MANDAG DEN 4. JANUAR 2021 KL: 09:00.

Velkommen til sæson 2020-21
 
Vores forskellige idrætsafdelinger er nu klar til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny sæson. Selvom coronavirus stadig er en del af vores hverdag , er det trods alt glædeligt, at vi kan komme i gang med en ny sæson med gymnastik, volleyball, badminton, fitness, spinning, petanque og ældreidræt.
 
De forskellige aktiviteter vil selvfølgelig blive gennemført i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Således er der opsat spritbeholdere i hallen. Det er dog de enkelte afdelinger, der har ansvaret for at efterleve myndighedernes anbefalinger før, under og efter de enkelte aktiviteter.
 
Grundet kravene til rengøring af gymnastikredskaber kan vi desværre ikke tilbyde baner til badminton om mandagen.
 
Beskrivelser af aktiviteter, holdtider og tilmelding findes under de enkelte afdelinger. 
 
Rigtig god fornøjelse og pas godt på hinanden!
 
 
 
 Bukkerup Gymnastikforening