GENERALFORSAMLING

Bukkerup Gymnastikforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 29. september 2021 kl. 19.00 i klubhuset. Dagsorden jvf. vedtægterne. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inde generalforsamlingen. 


I forbindelse med generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen, hvor der for tiden er en ubesat bestyrelsespost. Interesserede medlemmer opfordres derfor til at stille op til den ledige post.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Bukkerup Gymnastikforening

Se regnskab for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 på følgende link:

/cms/../cms/Clubbukkerupgf/ClubImages/BG regnskab 2020.docx