Om gymnastikafdelingen

Velkommen til Gymnastik i BG

Hvad er Bukkerup Gymnastikforening og hvad står Bukkerup Gymnastikforening for?

Bukkerup Gymnastikforenings formål er gennem gymnastik, idræt og andet kulturelt arbejde at virke for en legemlig og åndelig sund befolkning.

At gå til gymnastik i Bukkerup handler ikke kun om aktiviteten, men i høj grad om kvalitativt samvær med andre med samme interesse, om glæde, spontanitet, om engagement og udfordringer. Jo flere aktive medlemmer eller forældre til medlemmer der er engagerede og som vil tage en udfordring op, give en hånd med – jo sjovere er det og jo mere får vi sat i gang i foreningen.

Du bliver medlem af foreningen når kontingentet er betalt.

Som medlem af et frivilligt fællesskab er man forpligtet til

  • At gøre gymnastikafdelingen opmærksom på, såfremt man ikke længere ønsker at være tilmeldt et hold
  • At betale til tiden – det koster mange frivillige arbejdstimer at følge op på manglende betalinger.
  • At tilslutte sig foreningens formål.

Hvad forventer gymnastikudvalget af sine instruktører?

  • At de giver alle gymnaster en god oplevelse – dvs. gymnastiske udfordringer på alderssvarende niveau, fællesskab og en rar atmosfære.
  • Har fingeren på pulsen og følger med i udviklingen
  • Tager på relevante kurser
  • Har faglig uddannelse
  • Deltager i planlagte instruktørmøder.
  • Deltager i stævner/arrangementer i DGI Vestsjælland, når der er mulighed for dette.Afslutning/opvisning

Bukkerup gymnastik afdeling afholder sin årlige forårsafslutning sidst i marts mdr., enkelte hold deltager ved DGI Vestsjællands gymnastikopvisning i Kalundborg.

Dette gør vi fordi gymnasterne får vist hvad de har arbejdet med i løbet af sæsonen, og det er godt at have et fælles mål at arbejde hen imod.

Gymnastikudvalget og instruktørerne sørger for at gøre det til en god oplevelse for både den 3 årige, den 9 årige og den 45 årige. Dit barn vil også gerne se sine forældre på gulvet!


Tips til forældre af de helt små børn

Beklædning: Barnet skal til den ugentlige træning have tøj på som de kan røre sig i.

Fodtøj: Bare tæer er absolut at foretrække – barnet står fast på underlaget, hvilket giver en større og mere sikker bevægelsesfrihed. Ellers er gymnastiksko en god investering. Kondisko kan virke tunge og usmidige.

 

Drikkevarer: Ingen drikkevarer i salen! Skulle barnet blive tørstigt, er der en vandhane i nærheden af salen. Det er en god ide at give dit barn både noget at spise og drikke inden gymnastiktimen starter.

 

Forældre i salen: Tal med barnets instruktør om hvad I må på dit barns hold.

HUSK herudover at dit barn får tisset af inden gymnastiktimen starter.Større børn

Når børnene når skolealderen er der en klar forventning til at de hører efter og gør som det bliver sagt og dermed indgår i og på det hold de er tilmeldt. Det sociale element er af stor betydning for at et hold fungerer optimalt og dermed at det fortsætter med at være sjovt og udfordrende for børnene at gå til gymnastik.
Udover de adfærdsmæssige aspekter anbefales praktisk påklædning og ingen løsthængende smykker af hensyn til sikkerheden, specielt når der arbejdes ved og på redskaber.

Forældreopbakning

Det er rart for både dig og vore instruktører, når forældrene viser interesse i gymnastikken, det være sig både til træningen, opvisninger, stævner, kørsel dertil og fællesarrangementer.


Praktiske oplysninger:

Træningerne foregår i Stestrup hal og Stestrup Fritidsgård, hvor der er mulighed for omklædning og bad.

Indgang til Stestrup Fritidsgård via hallens omklædningsrum.

Holdkontaktperson: til hvert hold er tilknyttet et medlem fra bestyrelsen, en såkaldt holdkontaktperson. Personen vil være synlig ved sæsonstart og løbende igennem sæsonen. Kontaktpersonen kan bruges til at hjælpe med spørgsmål som man måtte have omkring holdet man er aktiv på. Det oplyses ved første træning, hvem personen er og står yderlig oplyst ved holdbeskrivelse.

Alle bestyrelsesmedlemmer, instruktører og hjælpeinstruktører underskriver hvert år en børneattest.

Gymnastikudvalget modtager gerne ideer til nye eller anderledes aktiviteter. Eller kunne du have lyst til at blive instruktør eller bare give en hjælpende hånd med, så kontakt en fra gymnastikudvalget.


Vi glæder os til et godt og spændende gymnastiksamarbejde med alle.