Regler

For at et BG Fitness center kan fungere uden fast bemanding, er der selvfølgelig nogle regler der skal overholdes af medlemmerne.
Når man aftaler indmeldelse og tid for programlægning med en instruktør, får man samtidig udleveret de gældende regler for medlemmerne i BG Fitness center.
 
Her neden for kan du se de vigtigste regler for brug af BG Fitness center:
 
Brug af udendørs fodtøj i centret er forbudt - der skal skiftes til indendørs fodtøj inden man går ind i fitnesscentret.
Kun personer med gyldig nøglebrik må benytte fitnesscentret, det vil sige kun medlemmer har adgang til fitnesscentret og da man skal være fyldt 10 år for at blive medlem, må ingen personer mellem 0 og 10 år være i fitnesscentret, børn mellem 0 og 10 år må kun opholde sig i indgang og opholdsrum.
Ved indgang i BG Fitness center skal alle registrere deres nøglebrik, også selvom man er flere der går ind sammen og man skal på forlangende kunne fremvise sin nøglebrik, når man opholder sig i fitnesscentret.
Det er ikke tilladt for medlemmer at vise fitnesscentret frem for personer der ikke er medlemmer, det er kun BG Fitness centers instruktører der må vise fitnesscentret frem og lade "ikke" medlemmer prøve maskiner og udstyr.
Nan skal rydde op efter sig, der vil sige man sætter alt udstyr på plads - man efterlader ikke vægtskiver på vægstænger, men anbringer dem i stativ til vægtskiver, men tørrer maskiner og udstyr af efter brug, anbringer affald i papirkurve og brug Fitness centret med omtanke, der kommer andre bagefter der gerne vil komme til et velfungerende center.
Fitnesscentret har et musikanlæg, der afspiller baggrundsmusik. Ønsker man anden musik, må afspilning KUN ske ved brug af "høretelefoner" og således at andre ikke kan høre musikken. Brug af fritstående højtalere/musik anlæg er forbudt.
Ophold og opbevaring af værdigenstande og andet sker på eget ansvar.
 
Overtrædelse af ovenstående regler kan betyde lukning af nøglebrik i kortere eller længere tid, overtrædelse af efterfølgende regler vil altid betyde lukning af nøglebrik i en periode, hvor lang tid afhænger af hvilken overtrædelse der er tale om:
 
Rygning og alkohol er forbudt.
Brug af doping er forbudt - alle medlemmer skal på forlangende lade sig teste af Antidoping Danmark, nægter man det, betragtes det som man benytter doping og betyder lukning af nøglebrik.
Man må ikke lukke andre ind i Fitness centret også selvom de påstår at de har "glemt" deres nøglebrik.
Man må ikke medtage andre i Fitness centret, heller ikke selvom man "bare" skal vise det frem for evt. interesserede.