Generalforsamling i Stestrup Fritidsgård

Halbestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Stestrup Fritidsgård. 

  • Generalforsamlingen afholdes den 12. marts 2024 kl. 19.30 i klubhuset. 
  • Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan sendes til formand Christian Duelund på mailadresse chrduelundp@gmail.com